Arbejdsmiljøregler

Arbejdstilsynets smileyordning
Når der indgår belastende arbejdstillinger eller sundshedsskadelige stoffer i det daglige arbejdsmiljø, er der god grund til regelmæssigt at tjekke, om virksomheden lever op til kravene fra Arbejdstilsynet. Det er sund fornuft og rart at være opdateret inden et eventuelt kontrolbesøg.

Det kan godt virke uoverskueligt at sætte sig ind i de kaskader af regler og bestemmelser, der er udgivet om arbejdsmiljø. Heldigvis har Arbejdstilsynet nu gjort det muligt at finde oplysningerne sorteret efter branche, og det er også vor erfaring, at der altid er hjælp at hente ved en telefonisk kontakt (Arbejdstilsynet træffes på tlf. 70 12 12 88).

Vi hjælper dig gerne med dokumentation af produkter og tekniske oplysninger, der kan være nødvendige for at få lokaler eller processer godkendt. 

De mest aktuelle regler for laboratorier, læger og dyrlæger finder du her:
 

Bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer 

At-vejledning om grænseværdier for materialer og stoffer

At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer

Bekendtgørelse nr. 642 om arbejde med genmodificerede organismer

Branchearbejdsmiljørådets pjece om arbejdsmiljø i lægepraksis (pdf 6,9 MB)

At-vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar