Højdejusterbare borde

Tænk fleksibilitet ind i arbejdsmiljøet

Hvor medarbejdere udfører funktioner, der varer mere end 1-2 timer om dagen, skal arbejdstedet indrettes fleksibelt. Det skal det selvfølgelig også, hvis personer med forskellig højde arbejder på samme plads.

I praksis vil det ofte sige, at arbejdet foregår ved et bord med højdeindstilling, så medarbejderen kan veksle mellem stående og siddende arbejde, og at stolen kan instilles individuelt.

Der produceres mange forskellige eldrevne arbejdsborde med højdejustering, men ved arbejde på laboratorier stilles der ekstra krav til hygiejne, løfteevne, stabilitet og kemikalieresistens.

Vi kombinerer hæve-sænkestel med stærke motorer med bordpladematerialer, der afpasses resistenskravene. Det betyder, at analyseapparater og andet udstyr kan placeres ergonomisk korrekt.

Skal borde med højdejustering anvendes i klassificerede laboratorier, f.eks. til GMO, udformer vi hæve-sænkesystemet, så der ikke bliver kanter i konstruktionen, der kan opsamle støv.

 


Illustration fra AT-vejledning: Tilpasning af inventar til den enkelte 

 

Hæve-sænke stinkskabe opfylder Arbejdsstyrelsens krav til fleksibilitet

Hygiejnisk hæve-sænkebord i rustfrit stål
 

Stinkskabe er også et arbejdsbord

Arbejde ved stinkskabe, aftræksskabe og lignende kan også være omfattet af reglerne om indstillingsmuligheder for bordhøjden.

For stinkskabe er det desuden en stor fordel at indbygge en hæve-sænkefunktion, så medarbejderen får mulighed for at indstille den højde, hvor indblikket i stinkskabet er bedst.

Stinkskabe med hæve-sænke funktion er indbygget i to ekstra sidepaneler, der står på gulvet, mens hele stinkskabskabinen kører op og ned.

 

Som en ekstra feature kan du få en styring, der kan programmeres til forskellige højdeindstillinger tilpasset den enkelte medarbejder eller det appatur, der arbejdes med på bordpladen.