Hvonår skal jeg vælge LED?

Guide til den nye lysteknologi

LED lyskilder har været under udvikling i over 20 år og har nu opnået et niveau, hvor de kan levere en lyskvalitet på højde med andre lyskilder med et langt lavere energiforbrug. Inden for de næste to år vil LED blive den dominerende teknologi på steder, hvor strømforbruget har betydning. Herefter vil de traditionelle lyskilder, ja selv sparepærer, bliver udfaset. Står du for at skulle udskifte lyskilder, armaturer eller et helt lysanlæg anbefaler vi, at du allerede nu skifter til LED.

 

Hvordan finder jeg den rigtige lysstyrke?

Den traditionelle måde at angive en pæres lysmængde på ved at angive effekten i Watt må vi skrotte nu. LED-lyskilder angives i stedet med hvor meget lys, de udsender. Det måles i enheden lumen. Det er også vigtigt at vide, hvor stor lysintensiteten er på den flade, hvor lyset skal bruges - typisk på et arbejdsbord. Dette angives i lumen/m2 = lux. 

Omregning af watt til lumenSammenligning af hovedgrupperne inden for lyskilder. Er du vant til et lysniveau på 60 W glødelys, skal du kigge efter en LEDpære på 10W  


Hvor stor er energibesparelsen?

LED-teknologien er 5-6 gange så effektiv som lys fra glødepærer.
En af forklaringerne er, at det lysspektrum, som udsendes fra LED ligger inden for det synlige felt, mens glødelamper og halogenlamper bruger meget af energien på at udsende infrarød stråling, som øjet ikke kan se.


Elforbrug ved 700 lumen - sammenligning

 


En 60 W glødepære kan udskiftes med en 10 W LED, der giver samme eller mere lys. El-besparelsen er omkring 100 kr. om året (ved årlig brændetid 1000 timer). Da LED'en holder mindst 50.000 timer, sparer du altså 5.000 kr. alene i eludgift i dens levetid.
Dette er en simplificeret beregning, men som regel vil en udskifning fra glødepærer til LED give overskud inden for det første år.
 

Arbejde i laboratorie kræver godt lysArbejde med farveaflæsninger kræver meget lys og en høj lyskvalitet

 

 

 

Og ulemperne?

LED er sværere at finde rundt i og det er dyrere - i hvert fald i starten. Efter 1-2 år vil strømbesparelsen dog eliminere den højere anskaffelsespris, og tages holdbarheden med i beregningen, ender LED med at være billigst.

Nogle typer LED'ere kan ikke lysdæmpes - husk at tjekke specifikationerne, hvis lyset skal kunne dæmpes.

LED dioden lyser kun fremad. Er der brug for en lyskilde med stor spredning, skal pæren være konstrueret med dioder i flere retninger. Det vil give en stor spredning, men her er der altså lige en ting mere at holde øje med.

 

 

 

 

Krav til  arbejdsbelysning

Standarden DS 700 angiver retningslinjer for, hvor meget lys der skal være på en arbejdsplads.Ved de fleste typer arbejde ligger de krævede værdier på 200 - 500 lux, mens der bør være 1.000 eller 1.500 lux ved mere lyskrævende arbejdsopgaver.

En glødepære på 40 W giver ca. 40 lux på 100 cm afstand og 160 lux på 50 cm afstand. 

Ved sammenligning af luxangivelser på lysarmaturer, er det vigtigt, at afstanden er med i betragtningen. Nogle producenter opgiver kun et luxtal og ikke hvor det er målt. Så kan det reelt ikke bruges til noget.

Arbejdstilsynet giver også anvisninger, bl.a. for:

  • Lyskvaliteten
  • Fordelingen af lyset i lokalet
  • At belysningen ikke må blænde og flimre
  • At belysningen ikke må give generende reflekser
  • At belysningen ikke må udsende for meget varme


Hvordan måles lysets kvalitet?

Godt lys skal ligne det naturlige lys i farven, det skal have en god farvegengivelse over hele spektret og være uden flimmer.

Kelvinskala
Lysfarven angives som en temperatur i Kelvin. En glødepære ligger omkring 2700 K og sollys er ca. 5200 K midt på dagen.
Du bør derfor vælge lyskilder inden for disse værdier. Jo højere temperatur, jo koldere og hvidere er lyset. Varm hvid: 2.500 - 3.500 K, ren hvid: 3.500-5.000 K, kold hvid: 5000-10.000 K

Det er ikke nok, at lysfarven er i orden, lyskilden skal også gengive de belyste emner med de rigtige farver - lyskvaliteten skal være god.
Farvegengivelse måles i Ra, hvor en Ra-værdi på 100 er værdien for sollys, som er sammenligninggrundlaget.

Til præcisionsarbejde bør lyset ikke have en Ra-værdi på under 85, og skal der aflæses farver - f.eks. på teststicks - vil en Ra-værdi på min. 90 være nødvendig.

LED-dioder kan som andre industriprodukter falde forskelligt ud i produktionen. Her med den konsekvens, at farven hvid varierer. Lyskilder i høj kvalitet er samlet af dioder, der er nøje farvesorteret. Variationen måles i MacAdam, der har en skala på 1-10, hvor 1 er bedst. I arbejdslys er en MacAdam op til 6 i orden.

 

Hvad er forskellen på lysstofrør og LED?

Der er ikke nogen voldsom besparelse i energiforbruget ved at gå fra sparepærer/lysstofrør til LED.

Men der er en stor gevinst i forhold til lysets evne til at gengive hele farvespektret. Sparepærer og lysstofrør har "huller" i gengivelsen - dvs. der er bølgelængder, der ikke gengives ret godt, hvorimod LED-lys har en mere ensartet kvalitet.


Spektrum fra lysstofrør Ra 80Farvegengivelse med lysstofrør


Spektrum fra LEDdiode med Ra 80Farvegengivelse med LED

 


Også på miljøområdet taber lysstofrøret kampen. Udbrændte lysstofrør indeholder kviksølv og er farligt affald, mens materialerne i LED kan genanvendes 97%.
 

 

LED i undersøgelses- og operationslamper

Til klinisk brug er der behov et højt lysnivau, et koncentreret, flimmerfrit lys med naturtro farvegengivelse, og at det oplyste område ikke bliver varmt. 

LED teknologien er derfor som skabt til sundhedssektoren, og nu hvor der produceres LED med høje Ra-værdier, er det ikke underligt at nye undersøgelses- og operationslamper hovedsageligt udvikles med LED. Lamperne findes også i udgaver med lysdæmpning indstilling af farvetemperaturen.

 

Mangler du en belysningsplan?

Alfa-Omega udarbejder gerne en plan for den samlede belysning med henblik både på et lavere elforbrug og en bedre belysning. Det er første skridt til at få et overblik og et budget over investeringen. Vi kan også sørge for hele installationen, hvis du beslutter at opdatere belysningen.