Guide til valg af laboratorieopvaskemaskiner

Rengøring og sterilisation af glas og instrumenter

Rengøring af laboratorieglas og andre remedier er et vidt begreb.
Typerne af urenheder, der skal fjernes, varierer stærkt, ligesom kravene til slutresultat og procesdokumentation kan være meget forskellige.

Derfor tilbyder vi  Mieles rengørings- og desinfektionsmaskiner, der er opbygget som systemløsninger med mulighed for individuel tilpasning af programforløb og et fleksibelt og omfattende udvalg i vogne, kurve og indsatse.

 

Start med branchen

Udgangspunktet for at vælge maskine er at definere anvendelsen. Arbejder du med uorganisk eller organisk kemi, og skal glas og instrumenter både vaskes og desinficeres?


Ud fra din branche kan du fokusere din søgning på disse modeller:

Branche

Uden tørring

Med tørring

Industrilaboratorier 
Undervisnings-laboratorier

PG8504
PG8583

 


PG8593
PG8583-CD

Mikrobiologiske laboratorier
Speciallæger
Ambulante OP-klinikker
Medicinallaboratorier
Levnedsmiddellaboratorier

PG8582

PG8592

Tandlæger

PG8581

PG8591

Dyrlæger

 

 

 

Hvor meget skal du kunne rengøre?

PG-serien har aldrig været større - indvendigt. En ny udformning af spulesystemet med tilkobling i kabinens bagvæg giver forøget kapacitet og fleksibilitet i placering af indsatse. Spulearmene er blevet slankere og mere effektive, og det tidligere varmelegeme i bunden er nu integreret i en nyudviklet pumpe. 
Hvis du kun skal fylde maskinen få gange om dagen, er der sikkert tid til at anvende naturlig tørring, EcoDry. Kig efter PG 8504, PG 8582 og PG 8583.
Med mange opvaske om dagen, eller ved rengøring af snævre kolber og pipetter, er der store fordele ved at vælge en maskine med termisk tørring, DryPlus. Her bliver remedierne varmlufttørret og er hurtigt klar til brug igen. DryPlus finder du på PG8591, PG8592 og PG8593.

 

Hvad skal du rengøre? 

Ved valg af rengøringsløsning skal du også finde den optimale kombination af kurve og indsatse. Her er du godt hjulpet af, at Miele har stor fleksibilitet for placering af indsatse. Maskinen aflæser, hvilke vogne, der sættes ind og dermed sikres, at programmet kører med det rigtige vandtryk i de enkelte spulearme.


Det er en god ide at lave en liste over mængder og typer af glas og instrumenter, der skal håndteres i det daglige, så vi kan komme med et forslag til indretning af maskinen. Du kan også tage udgangspunkt i de foreslåede pakkeløsninger til din branche.

 

Hvad skal du fjerne?

Ud over listen over emner, der skal i maskinen, er det nødvendigt at klarlægge hvilke urenheder, der skal behandles.

En forkert kombination af kemikalierester og rengøringsmiddel kan give et dårligt resultat eller i værste fald være farlig.

Den sikreste måde at vælge det rigtige rengøringsmiddel efter formålet - der er omkring 20 at vælge imellem - er at lade os hjælpe ud fra din beskrivelse af funktionerne og kemikalerne i laboratoriet.

Hvor rent skal det være?

Analyserent kan være mange ting.
PG 8504 er en enkel, letbetjent maskine som vasker op ved max 70o C.  Har du brug for en desinfektor, skal du se på en af de øvrige maskiner, der alle har programmer med op til 93o C.


Alle maskiner i PG-serien har afkalkningsanlæg som standard. Derudover er der  mulighed for skylning med demineraliseret vand, så også mineraler fra det almindelige brugsvand fjernes.

 

Dem-vand kan tilføres på 2 måder: 
Mix-bed anlæg til produktion af små mængder: se PG 8595
Omvendt osmose-anlæg til kontinuerlig produktion af demineraliseret vand: se RO190 M2

 

Hvad skal du måle på?

De stigende krav til procesdokumentation er nemme at opfylde, når du vælger en opvaksemaskine/desinfektor fra Miele. Alle maskiner er forberedt for tilslutning til en pc eller direkte til en printer. Programmerne overvåger de parametre, du skal måle på, og styrer processen præcist. Sker der noget uventet i forløbet, bliver du advaret. Vi kan få den enkelte maskine programmeret individuelt efter det aktuelle behov, hvis ikke standardprogrammerne rækker. Her gælder i øvrigt også, at rengøringsmidlet skal vælges omhyggeligt, så det ikke indeholder stoffer, der kan forstyrre målingerne til dokumentationen.

 

 

Installation

Tilslutning af el- og vandforsyninger foretages normalt af Mieles servicafdeling, der også kører maskinen ind og lægger eventuelle specialprogrammer ind. De nødvendige vand og afløbsinstallationer skal være etableret på stedet forinden, og det skal sikres, at strømforsyningen er tilstrækkelig. Det kan vi også hjælpe med.

 


 

 

Valg af opvaskemaskine til laboratorier

 

Se på 98 sek. hvad du får med Miele PG-serien

 

Lågen åbner automatisk - EcoDryEcoDry funktionen åbner fronten på klem, når programmet er slut, så opvasken damper af og afkøles.

 

Miele PG 8583 DryPlusDryPlys er effektiv tørring med varm luft, så maskinen hurtigt er klar til genfyldning. Luften filteres i et Hepa-filter under processen

 

SpuledyserVed DryPlus sendes opvarmet luft gennem dyserne og tørrer glasvarerne indefra

 

Termisk tørringIllustration af tørringsluft. Vanddampene fortættes og sendes ud i afløbet, så lokalet ikke belastes med fugtig luft.

 

4-dobbelt filter holder smådele,  og glasskår tilbage

 

Ny laser svejseteknikNy laser svejseteknik giver helt glatte samlinger i kabinen

Eksempel på programforløb ved laboratorieopvaskEksempel på programforløb med slutskyl på 93o C

 

Miele overvågning af spulearmeProcesserne overvåges konstant. En spulearm, der kolliderer med emner til vask vil udløse en alarm. 

 

WPS vandsikringWPS - Waterproofsystem afbryder vandtilførslen, hvis der registreres en lækage.

 

 

Forklaring på forkortelser i varenumre:
PD pulversæbe/rengøringsmiddel
LD flydende sæbe/rengøringsmiddel
CD sideskab
DOS doseringsmodul (pumpe)
UG sokkel
CM ledningsevnemåler
AD demineralisteret vand
ADP pumpe til demineralisret vand

AW kabinet i hvidt
AE kabinet i rustfrit stål

WW råvandsindtag

RO omvendt osmose (reverse osmosis)

DI deioniseret (ionbyttet)