Alsident sugearme / punktsug


En sugearm kaldes også punktsug og fjerner effektivt forurenet luft omkring arbejdsprocesser, fordi udsugningen sker helt tæt på forureningskilden.

Alsident A/S er en dansk producent, der har fremstillet sugearme i flere generationer og nu er førende på verdensmarkedet inden for punktudsugning. Med valget af en sugearm fra Alsident får du derfor et gennemtestet produkt og et stort program med tilbehør tilpasset de enkelte anvendelsesområder.

Ved udviklingen er der lagt vægt på, at punktsuget er nemt at betjene og nemt at vedligeholde. Det kan flyttes og placeres i forskellige positioner med én hånd, og sugearmene kan skilles ad uden brug af værktøj i forbindelse med rengøring. Se mål og priser i vores webhop: Punktsug og sugearme.

 

 

Punktsug til praksis og speciallæger

Ved arbejde med laserkirurgi og anæstesigasser er punktsug en god løsning. I Arbejdstilsynets instruks for læger og speciallæger er direkte angivet, at udsugning af diatermirøg SKAL ske ved punktudsugning med udledning til det fri. Arbejde med formalin må dog ikke foregå under et punktsug, da det skal udføres i et "lukket rum" - dvs. et arbejdskabinet eller aftræksskab, hvor processen foregår afskærmet.

Udsugningen etableres normalt ved at installere et simpelt ventilationsanlæg, mens "afkast til det fri" kan være lidt mere kompliceret, hvis der skal der føres kanaler gennem andre lejemål eller op gennem taget. Vi tilbyder gerne en all-in-one løsning med alle håndværk og tekniske arbejder indeholdt i prisen.

 

 

Sugearme til laboratorier

Laboratoriearbejde omfatter mange forskellige processer og sugearme i laboratorier er derfor placeret og udformet på mange forskellige måder. Oftest anvender vi loftmonterede eller vægmonterede punktsug, der tilsluttes det centrale ventilationsanlæg. Du kan regulere sugestyrken selve sugehovedet.


Beregning af rækkevidde for sugearm monteret i loftMonteret på loftkonsol


Skematisk rækkevidde for sugearm monteret på vægMonteret med vægbeslag


Ved projektering af sugearmens størrelse - dvs. længden af de enkelte led - skal der regnes lidt på rækkevidden. Det gøres nemt med et specialprogram fra Alsident, efter du har oplyst os om, hvad suget skal anvendes til.


 
Arbejdstilsynet angiver i vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder bl.a. følgende:

Ved arbejdsprocesser, hvor der opstår forureninger, der er sundhedsskadelige, eksplosive eller på anden vis generende, som f.eks. ildelugt, skal der etableres procesventilation

Procesventilationen skal fjerne forureningen effektivt

For at undgå forureningen slipper ud i rummet, skal procesventilationen etableres så udsugningen sidder i forbindelse med den enkelte arbejdsproces som punktudsugning

Hent hele AT-vejledningen her, klik på ikonet:   Arbejdstilsynets vejledning om procesventiation på faste arbejdssteder

 

Alsident producerer sugearme i fire rørdimensioner, hvoraf de to største med diameter 75 og 100 mm er de mest relevante for laboratorier og klinikker.
 

 -