Indretning af skyllerum i klinikker og lægepraksis

 

Skyllerummet er ofte et overset rum, hvor mange funktioner skal håndteres. Vi kan hjælpe med indretning af skyllerum eller laboratorieopvask, så du kan opfylde kravene til akkreditering.  

Hygiejne i klinikker og lægepraksis

Det er vigtigt, at rummet indrettes i rene og urene zoner, så der er en effektiv afbrydelse af smitteveje. Det er ligeledes vigtigt, at rummet indeholder de nødventige installationer, udsugning osv., så arbejdsgangen ved betjening af apparater og maskiner bliver funktionel.

Vi har fokus på, at materialer og overflader er rengøringsvenlige og velegnede til formålet, og at der ikke opstår samlinger eller fuger, hvor der kan ophobes bakterier eller snavs.

For at leve op til DS 2451-1 er det praktisk, at vi gennemgår de dele af jeres arbejdsprocedurer, som stiller krav til indretning, opbevarings-plads eller installationer. Det involverer f.eks.

 

  • håndtering af utensilier
  • håndhygiejne
  • instrumentbehandling og opbevaring 
  • rengøring, desinfektion og  sterilisation
  • vaskedekontaminatorer og validering af temperaturer
  • brug af sterilisatorer
  • værnemidler
  • gult affald


Herved sikrer vi, at arbejdsgangene bliver så effektive som muligt, så investeringen i nye lokaler bidrager til den daglige arbejdsglæde.

Opvaskemaskine i skyllerumVi forhandler Miele laboratorieopvaskemaskiner og autoklaver

 

Akkreditering efter DS 2451-1

Lægepraksis og klinikker, der er omfattet ifølge overenskomsten mellem PLO og Regionerne, skal være akkrediteret. En akkreditering forudsætter, at DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) er indført i det daglige arbejde. Dette berører i høj grad funktionerne i skyllerummet.

 
Akkreditering af lægepraksis

 

Behandling af genanvendte instrumenter

 1. Rengøring: Smuds, støv og mikroorganismer fjernes ved opvask i vand og enzymsæbe, og udføres manuelt eller i laboratorie opvaskemaskine.

 2. Desinfektion: Udstyret desinficeres i laboratorie-opvaskemaskine med desinfektionsmiddel ved 85 grader. Alternativt kan udstyr desinficeres ved kogning min. 5 min. i et kar med vand og lidt eddike

 3. Sterilisation: udstyret behandles i dampsterilisator eller tørsterilisator (160 - 180 grader).

 4. De sterile instrumenter pakkes med det samme i steril emballage.

Der udføres egenkontrol med logning af proces og stikprøvetest af renhed efter behandling. Ved behandling i maskiner sker logningen automatisk og præcist.

Rengøringsbehov 

Udstyr, som ikke kommer i direkte kontakt med patienten, eller kun kommer i kontakt med intakt hud, skal være rengjort

Udstyr, der kommer i kontakt med slimhinder, skal være desinficeret 

Udstyr, der kommer i kontakt med patientens blod eller væv, skal være sterilt For detaljeede anvisninger henviser vi til:
DS 2451-1 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 1: Krav til procedurer i almen lægepraksis
NIR Kvalitetshåndbog - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af medicinsk udstyr