Hvad er modulmål?

Modulmål er en genvej i planlægningen

Vi arbejder med skabe, bordplader, aftræksskabe osv. i breddemål, der er delelige med 30 cm: 60 - 90 - 120 - 150 cm osv.
Det gør det nemt at ændre indretningen til nye funktioner, når andre inventardele har samme mål, eller kan sammensættes, så målene går op.

 

Modulmål og bordstel

Ved løsninger, hvor der vælges bordstel, er modulmålene styret af bordpladen. Hvis du f.eks. arbejder med en bordplade på 120 cm, har vi tilpasset bordstellet, så det har nogle millimeters undermål i forhold til bordpladen, men det hedder stadig modul 120.

På samme måde tilpasser vi hæve-sænkestel, sokler osv. så du blot skal bestille i modulmål, så sørger vi for de nødvendige tolerancer.

Skulle du en dag få brug for at skifte et bord ud med f. eks. højskabe, bestiller du bare skabe, der sammenlagt har samme modulmål, og de vil passe i hullet.

NB: Der er en særlig problemstilling, hvis bordstel skal fyldes ud med skabe, der hænger indvendigt stellet. Her går den fine filosofi ikke op, da de to ben jo ikke fylder 30 cm. I den situation producerer vi skabe i "skæve" mål, der passer ind i stellet. Kontakt os, hvis du har dette ønske.

Laboratorieinventar i modulmål
 

Tilpasninger

Ved projektering af inventar efter modulmetoden, er det en god ide at sætte 0-punktet for modulmålet 10-15 cm fra facaden og herfra arbejde ind i rummet. Det forhindrer, at inventaret kolliderer med installationer som f.eks. varmerør og elkanaler, der typisk ligger langs facademuren. 

Er der krav om, at spalten på de 10-15 cm skal lukkes, kan vi montere "tilpasninger", som er tilpasningsstykker i korpusmateriale.

Også i højden

Skabmoduler i laboratorieserien er også designet efter et modulraster i højden. Alle højdemål går op med modula 20 cm.

Underskabene er 40, 60 eller 80 cm høje, overskabene er 60 cm og højskabe er 200 cm.