Sikker brug af stinkskabe


Uanset hvor sikkert et stinkskab er teknisk set, kan sikkerheden forringes hvis det bliver brugt forkert.

Anvend god laboratorieskik og sund fornuft  -  bl.a. efter følgende retningslinjer:

 

 

  • Passer roligt forbi stinkskabet, så du ikke skaber turbulens foran åbningen

 

  • Hold  altid hejselugen under MAX-mærket, som skabet er indreguleret til, og helst med så lille åbning som det er muligt at arbejde med. Hvis airfoilet på hejseruden generer synsfeltet, kan du hæve eller sænke stinksskabs-kabinen i stedet for at åbne hejseruden højere (hvis stinkskabet har hæve-sænkefunktion).

 

  • Placer forureningskilden så langt inde i skabet som muligt

 

  • Anvend massive opstillinger mindst muligt - og stil dem på 5 cm høje ben, så luften kan passere under dem. Der må kun være ting i stinkskabet, som skal bruges i arbejdsprocessen. Brug aldrig et stinkskab til opbevaring af kemikalier mm., men anbring dem i kemikalieskabet efter endt brug.

 

  • Hold øje med, om luftflowet i stinkskabet er normalt

 

  • Gør stinkskabet rent efter hver opgave og husk at lukke hejseruden helt ned, hvis stinkskabet ikke har lukkeautomatik indbygget

 

  • Brug kun stinkskabet til den type opgaver, det er testet og godkendt til. Hvis der foretages væsentlige ændringer i opstilling eller anvendelse, skal stinkskabet testes og sikkerhedsgodkendes igen.

 

 

 

Brug stinkskabet rigtigt

Aarhus Kommunehospital har produceret en video, der illustrerer de vigtigste sikkerhedsregler ved brug af stinkskabe.

Det er ikke vore stinkskabe, der er brugt i optagelsen, men rådene er gode nok!