Persondatapolitik


Vi indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at indgå aftaler om og gennemføre leverancer og ydelser. Oplysninger afgivet til Alfa-Omega videregives på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Når du indtaster oplysninger på vores hjemmeside, sendes de via en sikker forbindelse.

Opbevaringsperiode

Personoplysningerne registreres hos Alfa-Omega Erhvervsindretning aps og opbevares i fem år for at vi kan opfylde bogføringsloven.

Kundeliste

I de 5 år, vi gemmer persondata, opretholder vi en liste over kundekontakter. Hvis du oplyser email-adresse vil du lejlighedsvist kunne modtage henvendelser fra Alfa-Omega i forbindelse med produktopdateringer eller andre relevante informationer. Du kan til enhver tid anmode om sletning fra kundelisten.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at:

  • få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
  • få dine oplysninger udleveret i digitalt format
  • gøre indsigelse mod at indsamlingen finder sted
  • gøre indsidelse mod behandlingen af dine oplysninger
  • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet
  • klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger.

Persondatapolitik

Digital datasikkerhed

e-mails, der sendes til og fra Alfa-Omega, bliver skannet for virus og malware.

Persondata opbevares på servere hos udbydere, der er underlagt EU-lovgivning eller norsk lovgivning.